Tour de France

web01

Uitgever     :   Homas –  Nederland
Jaar             :    1961
Maker         :   ?

Spel uit 1961 op de markt gebracht door Homas in Nederland.

De sticker op de doos zet duidelijk de toon : “Een fonkelnieuw spel met alle kenmerken van de echte Tour. Met ploegen, renners, gele- en groen trui, bergetappes, tijdritten, puntenklassement, geld, ziekenwagens, …

sp2601

Uit de regels :

Elk jaar volgen in geheel West-Europa miljoenen mensen vol spanning opnieuw de Tour de France – het grootste wielersportevenement dat de wereld kent.
Radio, televisie en kranten weten hoe vol interesse het publiek is voor dit grote sportgebeuren. Moeite noch kosten worden gespaard om dagelijks de uitslagen en uitvoerige commentaren te brengen. Deze felle strijd van meer dan honderd sterke getrainde wielrenners die al hun kracht en energie tot het uiterste inspannen – dit heroïsche gevecht moet wel velen boeien en in zijn ban houden.
Vele maanden van denken en ontwerpen heeft het gekost om een spel te maken dat deze Tour de France zo echt mogelijk uitbeeldt. Een spel dat de deelnemers zal boeien en in spanning houden tot de laatste minuut.

Het Tour-de-France spel is géén ganzebord of een soort Monopolyspel. Het grote onderscheid hiermee is, dat iedere speler met 7 renners aan de strijd deelneemt en zijn punten naar eigen keuze en berekening over deze renners verdeelt. U bent Ploegleider in de ware zin des woords; U kunt elke etappe overzien en U bepaalt zelf voor elk van Uw renners hun taktiek van rijden. Dit alles maakt het Tour-de-France spel tot een buitengewoon boeiend en interessant spel!

Het spelbord is enorm groot: 90 x 75 cm en is gemaakt uit zwaar hardboard. De renners zijn geleurde pionnetje: 5 ploegen van 7 renners. Het spel kan dus gespeeld worden met 2-6 spelers (bij 6 is er 1 speler de bank). Op het bord staan 6 etappes uitgetekend en 2 tijdritten. De gele en groen trui kun je als een gekleurd hoesje over de pionnetjes schuiven.

Het spel kan op 3 niveau’s worden gespeeld: nieuwelingen, amateurs en professionals. Bij de laatset categorie wint de ploeg met het meeste geld. Bij de 2 basisspelmethodes worden dus geen boetes en premies opgenomen.

Het tactische van het spel bestaat uit dat er door een speler telkens met 3 dobbelstenen tegelijk mag geworpen worden. Hij kan dan de dobbelstenen toewijzen aan 3 renners van zijn ploeg. Daarna goot hij met 3 dobbelstenen voor de andere renners. Het is zaak om vooraan te rijden om ritoverwinningen en premies te pakken, maar achterblijven moet ook vermeden worden want er is een regel waarbij renners buiten tijd kunne geraken en moeten afstappen. Bepaalde dobbelcombinaties geven recht op bonussen. Op het bord bevinden zich ook bepaalde vakken die bonus of pech opleveren, dus hier is het ook uitkijken hoe en waar je de ogen van de dobbelsteen verdeelt.

Er is een klassement voor gele trui (eigenlijk een individueel puntenklassement aan de aankomst) en een klassement voor de groene trui (een puntenklassement per ploeg).

Door buiten tijd te raken of op de ziekenwagen vakjes te belanden kunne er renners uit de wedstrijd geraken. Maar minimul 2 per ploeg blijven altijd over.

Er zijn ook 2 tijdritten voorzien die op een wat aparte manier gereden worden. Hiervoor is een speciale puntentabel opgenomen.

Spelonderdelen :

* 1 grote speelplaat
* 35 wielrenners (pionnen)
* 7 dobbelstenen
* 1 gele trui (plastic dop)
* 1 groene trui (plastic dop)
* 1 spelregelboekje
* 1 gele Tabelkaart
* 143 bankbiljetten verdeeld in 40 van 5 frs. 60 van 10 frs. 20 van 50 frs. 15 van 100 frs. 8 van 500 frs.

sp2602

Minolta DSC

sp2604

Spelregels:

Deelnemers en voorbereiding

Aan dit grote wielersport-spel kan worden deelgenomen door 2 tot 6 personen, welke als
ploegleiders fungeren. Tevens kan één persoon de bank beheren en de geldzaken afdoen. Iedere ploegleider heeft een groep van 7 renners (pionnen) te verzorgen en tracht deze naar de overwinning te voeren. Wanneer slechts 2 personen aan het spel deelnemen kunnen zij ook heel goed elk twee ploegen verzorgen. Verder dient er voor elke ploegleider een lijstje klaargemaakt te worden, genaamd het “Gele trui-klassement”. Voor het “Groene trui-klassement” is slechts één lijst nodig. Van beide lijsten vindt U een voorbeeld op de achterzijde van de gele Tabelkaart.

Startgeld

Iedere ploegleider ontvangt aan het begin van het spel 3 x frs. 10- plus 2 x frs. 5.-.
Vanzelfsprekend worden bij de Tour de France de geldbedragen in francs uitgedrukt. Dit startgeld dient om de eerste eventuele onkosten te bestrijden.

Dobbelstenen

Ieder werpt met evenveel dobbelstenen als renners die hij in de Tour heeft. Bij de aanvang dus 7 stenen. Het werpen geschiedt als volgt: U werpt eerst met 3 stenen en verplaatst 3 renners (pionnen van Uw kleur) zoveel vakken als elke steen voor elke renner aangeeft. Bij elke renner die U aldus verzet, plaatst U een dobbelsteen ten teken dat deze renner verplaatst is (dit vooral niet vergeten). Nu werpt U opnieuw met 3 stenen en worden de volgende 3 renners van Uw ploeg verzet, en weer zet U een dobbelsteen bij elke renner die U verplaatst. Tenslotte gooit U nog met 1 steen voor de 7e renner van Uw ploeg. Hierna komt de volgende ploegleider aan de beurt.
Zoals verder uit de spelregels zal blijken, is het mogelijk dat U tijdens de Tour één of meer renners verliest die de strijd moeten staken. Dan werpt U verder met evenveel dobbelstenen als U renners over heeft. Bij 6 renners werpt U eerst met drie stenen, verzet 3 renners; daarna opnieuw met 3 stenen voor de rest.
Bij 5 renners: 1 x 3 stenen en 1 x 2. Bij 4 renners: 1 x 3 en 1 x 1 steen. Bij 3 renners 1 x 3
stenen. Wanneer men drie op elkaar volgende getallen werpt met drie stenen, bijv. 2, 3, 4 of 3, 4, 5 dan heeft dit bijzondere waarde. Dit wordt nader uiteengezet bij SPRINT.

Start

Elke ploegleider plaatst zijn renners (pionnen) achter elkaar op de stippen van de grote Startplaats. Vervolgens werpt ieder met één dobbelsteen en degene die het hoogste aantal ogen gooit mag beginnen te starten. Na hem komt de speler die links van hem zit, en zo rond. Bij elke etappe
beginnen de renners weer tegelijk op het “Start”-vak.

Verplaatsen der renners.

Bij de start verplaatst U de renners normaal zoals de stenen aangeven. Bij de volgende beurten moet U echter goed opletten. Op het parcours bevinden zich vakken met een apart merkteken (groene ster, rode cirkel, enz.). Sommige vakken geven voordeel, andere weer nadeel aan de renner die er op geplaatst wordt. Het is uw taak als ploegleider te trachten Uw renners steeds zoveel mogelijk op de voordeelvakken te plaatsen en de pechplaatsen te vermijden.

Voorbeeld: U werpt met 3 dobbelstenen de getallen 3, 6 en 1. Daarna bekijkt U de stand van Uw renners op het parcours en gaat na, welke renner 3, 6 of 1 vak van een voordeel vak verwijderd is.
Is dit bij een enkele renner het geval, dan verplaatst U die renner met het voor hem gunstigste aantal ogen. De geworpen getallen voor elke renner zo gunstig mogelijk bestemmen, geeft Uw rennersploeg grote voordelen. Dit maakt het Tour de France-spel tot een buitengewoon boeiend en interessant spel, omdat U met berekening kunt spelen.

Snel spelen

Natuurlijk mag dit berekenen bij het verplaatsen der renners niet teveel tijd kosten. Bij
beginnelingen zal dit even langer duren doch normaal dient er in snel tempo geworpen en
verplaatst te worden.

Bankhouder

Dit kan een van de spelers zijn, doch dit vergt meer tijd. Met een aparte Bankhouder kan er vlotter doorgespeeld worden, wat belangrijk is. In géén gevaL mogen betalingen het spel ophouden. Het werpen en verplaatsen gaat steeds door. Na afloop van Uw beurt kan betaling plaats vinden; daar wacht de volgende speler echter niet op, maar gaat door met werpen en verplaatsen. Dus: tempo er in houden.

Demarage

In elke etappe vindt U vakken met een groene ster op een gele cirkel. Elke renner die op een
dergelijk vak terecht komt, maakt een korte felle sprint, demarage geheten en wordt meteen doorgeplaatst naar de volgende grote gele cirkel. Voor deze demarage ontvangt hij van de bankhouder het premiebedrag dat op de gele pijl erbij vermeld staat.

Pechplaats

Een vak waarop een rode cirkel met spijker staat afgebeeld, stelt een lekke band voor. De renner die op dit vak terecht komt, wordt teruggeplaatst naar het vak waarheen de pijl wijst en betaalt aan de bank het bedrag dat erbij vermeld staat.

“Om de tekst zo duidelijk mogelijk te doen zijn is dit reglement nogal uitvoerig
geworden. Op zichzelf is het spel echter niet moeilijk daar veel dingen op de speelplaat
duidelijk zijn aangegeven. Na enkele keren doorgespeeld te hebben gebruikt u dit
reglement praktisch niet meer doch kunt u volstaan met de gele tabelkaart.”

Ziekenauto

Wanneer deze er aan te pas moet komen, is voor de betrokken renner de Tour geëindigd. Een ongelukkige valpartij kan de reden zijn dat een renner “in de bezemwagen” verdwijnt. Op een dergelijk vak gekomen moet de renner de strijd staken en wordt hij van het bord genomen. Kijk dus goed uit wanneer U deze plaats nadert.

Sprints

Af en toe kan een renner een tussensprint maken om zijn positie te verbeteren. Werpt U met drie stenen drie op elkaar volgende getallen, (bijv. 1, 2, 3 of 2, 3 4, enz.) dan wordt dit een “Sprint” genoemd. U roept dan “Sprint!” en verplaatst dan als normaal 3 renners volgens de geworpen ogen maar U heeft bovendien het recht het hoogste aantal van de 3 geworpen ogen (van 3, 4, 5 dus 5) over deze zelfde 3 renners nog eens te verdelen naar keuze. U mag daarbij één renner alle extra punten geven, doch ook verdelen over de andere twee. Let wel: over dezelfde 3 renners die U zo juist verplaatste naar het geworpen aantal ogen in opvolgende reeks. Dus niet over de andere renners van Uw ploeg.

Einde etappe

Er bevinden zich zes etappes in deze Tour de France. Een etappe is ten einde, wanneer één of meerdere renners de rode bloklijn bij het woord “Finish” hebben overschreden. Bij dit passeren wordt normaal doorgeteld op de vakken van de volgende etappe, zover het geworpen aantal ogen aangeeft. Bij dit doortellen in de volgende etappe, worden de bijzondere vakken aldaar als normale neutrale vakken gerekend (dus geen premies, pech of dergelijke). Dit geldt dus alleen voor renners die de finish passeren en het aantal ogen uitgeteld krijgen. Dit doortellen is belangrijk, want de renner die de finish het verst overschrijdt, is winnaar. Na het vaststellen van de punten en prijzen beginnen de renners weer tegelijk op het “Start”-vak van de volgende etappe.
Echter: alle ploegleiders krijgen per etappe evenveel beurten.
Als dus een renner van een ploegleider die bij de start de eerste beurt had, het eerst de finish passeert, dan hebben alle andere ploegleiders nog recht op één beurt. Daarbij kunnen dus hun wielrenners zowel vóór als voorbij de finish-lijn eindigen. Het is dus niet zo dat alle wielrenners de finish gepasseerd moeten zijn voordat een etappe geëindigd is.
Voorbeeld van een ander geval: De spelers A, B, C en D spelen steeds in deze volgorde. Wanneer nu een renner van speler B het eerst de finish passeert, dan hebben alleen de spelers C en D nog recht op een beurt. Dan hebben allen evenveel beurten gehad. Pas als de laatste ploegleider zijn beurt gehad heeft, kan men zien wie etappe-winnaar geworden is. Dat is dan de renner, die het verst de finish gepasseerd is. Hierna volgt de prijsuitreiking en de puntenverdeling, zie verdere tekst.

Gele trui-klassement

Iedere ploegleider dient een lijstje voor zich te hebben als afgebeeld op de achterzijde van de Tabel voor Tijdritten. Deze lijst heet het “Gele trui-klassement”. Op een dergelijke lijst staan van één ploeg de 7 renners naast elkaar met name genoemd: Rood, Geel, Blauw, enz. Onder deze namen noteert de ploegleider voor elke renner het door deze behaalde aantal punten. De renner die het verst komt na het overschrijden der finish, is etappe-winnaar en ontvangt frs 50. plus 10 punten voor het gele trui-klassement, welke genoteerd moeten worden op naam van deze renner. De renner die op de tweede klassement. Nummer 3 krijgt frs. 30.- en 6 punten, nummer 4 krijgt
plaats eindigt, ontvangt frs. 40.- plus 8 punten voor het gele truifrs. 20.- en 4 punten en tot slot ontvangt de renner op cie vijfde plaats frs. 10.- en 2 punten.
Voor een snel overzicht, gebruik steeds de gele Tabelkaart.

Gele trui-drager

De renner die aldus in het “Gele trui-klassement” de meeste punten behaalt, mag de gele trui dragen (de gele plastic dop wordt over deze pion geschoven) en ontvangt een extra premie van frs. 40.-. Het kan dus voorkomen, dat na iedere etappe een andere renner de gele trui krijgt, omdat deze renner dan in totaal het. meeste aantal punten heeft. Indien 2 renners recht hebben op de gele trui (gelijk aantal punten) dan beslist het lot. Wanneer 2 of meer renners op hetzelfde vak eindigen en zij maken allen aanspraak op bijvoorbeeld de 3e plaats, dan ontvangt ieder frs. 30.- plus 6 punten. De renner of renners op het volgende bezette vak ontvangen de 4e prijs enz. Uiteraard is de winnaar van de eerste etappe de eerste drager van de gele trui.

Groene trui-klassement

Dit zouden we ook het Ploegen-klassement kunnen noemen, want op deze lijst worden bij elke finish de punten genoteerd, die elke ploeg in zijn geheel behaalt. Van het Groene trui-klassement wordt slechts één lijst bijgehouden door een der spelers of door de bankhouder. Op de wegvakken nabij finish en start treft U cijfers aan in rose kleur, deze spelen nu een rol. Ontbreekt op een enkel vak het rose cijfer in de reeks (omdat daar een groene ster of rode cirkel staat afgebeeld) dan dient voor dit vak toch de ontbrekende waarde gerekend te worden. Aan het einde van elke etappe, telt elke ploegleider de cijfers op van de vakken, waarop de renners van zijn ploeg staan. De ploeg met de grootste som van deze getallen krijgt 10 punten, genoteerd op de lijst “Groene trui-klassement” en ontvangt frs. 50.-, De ploeg die daarop volgt met zijn aantal punten, ontvangt 8 punten plus frs. 40.-. De Ploeg op de derde plaats: 6 punten plus frs. 30.-, de volgende ploeg 4 punten met frs. 20.- en de ploeg op de vijfde plaats:, 2 punten met frs. 10.-. .
Bij elke finish kijkt men na, welke ploeg dan de meeste punten heeft en deze ontvangt de groene trui met een extra premie van frs. 50.-. Deze groene trui mag om een willekeurige renner van die ploeg gehangen worden; Bij iedere etappe kan een andere ploeg deze trui veroveren. Om tijdens het spelen snel bovenstaande bedragen en punten te kunnen opzoeken, raadplege men de gele Tabel:  “Tabel voor elke Etappe-finish en Tijdrit”.

Tijdslimiet

Elke ploegleider zorgt ervoor, dat zijn ploeg zo goed mogelijk bij elkaar blijft. Raken er renners te ver achter, dan dreigt het gevaar van overschrijding der tijdslimiet, dat wil zeggen dat zij te lange tijd na de winnaar bij de finish zullen arriveren, en daardo’or zichzelf uitsluiten van verdere deelneming. Daarvoor zijn waarschuwingsborden langs de weg geplaatst in de vorm van een rood en twee rode blokken .
Is een etappe geheel ten einde en blij,ken er renners het eerste rode blok nog niet gepasseerd te zijn, dan vallen zij uit en spelen niet meer
met. Van de renners die de twee rode blokken niet gepasseerd zijn, valt de helft uit (bij oneven aantal valt het kleinste deel uit). Voorbeeld: van ploeg Rood eindigen 3 renners voor deze twee blokken, één renner moet nu de strijd staken, de twee anderen starten in de volgende etappe. Van ploeg Groen eindigt één renner in deze zone, deze blijft in het spel.

Minimaal 2 renners

Een ploegleider behoudt ten allen tijde twee renners op de weg. Mochten deze in de ziekenauto komen of voor de rode blokken eindigen, dan wordt aangenomen dat dit niet zo ernstig is dat zij de strijd moeten staken. Elke ploeg rijdt dus zeker met minstens twee renners de Tour uit.

Taktiek

De ploegleider die renners verliest, gooit dus bij de start van de volgende etappe met minder
dobbelstenen (immers voor elke renner een steen).
Het is dus de taktiek van de ploegleider te zorgen, dat er renners vooraan meerijden om punten te veroveren voor het Gele trui-klassement, met de kans op verovering van de gele trui. Hij moet echter ook zorgen dat de overige renners van zijn ploeg niet te ver achter raken en tijdig de rode blokken gepasseerd zijn. Het verlies van renners beknot zijn mogelijkheden (hij werpt met minder stenen en heeft daarom minder kans om de geworpen ogen voordelig over zijn renners te kunnen verdelen). Dus hoe meer renners, hoe meer mogelijkheden.

Tijdritten

Aan het einde van de tweede en vierde etappe bevindt zich een tijdrit, welke verreden wordt op aparte kleine banen. De ploegleider die bij iedere start het eerst begint, begint ook het eerst de tijdrit, met dit verschil dat hij de tijdrit in eens geheel uitrijdt en dan zijn renners van de baan afneemt. Daarna komt de volgende ploeg aan de beurt. Is de tijdrit geheel afgelopen, dan starten alle renners die deze rit goed volbracht hebben, weer normaal op het vak “Start” van de volgende etappe.
Het verrijden van de tijdrit gaat als volgt: De ploegleider gooit tegelijk met alle dobbelstenen die hij nog gebruiken mag (als zijn aantal renners), dus niet in groepjes van 3 stenen zoals normaal. Naar het getal van elke steen verplaatst hij stuk voor stuk zijn renners. Dit werpen en zetten herhaalt hij nog tweemaal; in totaal gooit dus iedere ploegleider bij een tijdrit drie maal. In deze drie achter elkaar gegooide beurten moet de ploegleider trachten al zijn renners voorbij de rode lijn in de tijdrit te brengen. De renners die niet over deze rode lijn komen, vallen uit. Heeft de ploegleider driemaal gegooid dan telt hij de getallen op van de vakken, waarop zijn renners geëindigd zijn en raadpleegt dan de tabel: Tijdritten. Zijn optelsom vindt hij terug in de eerste kolom; op dezelfde hoogte in een der andere kolommen vindt hij de gemiddelde waarde. Hij leest dit in die kolom, waarboven het aantal renners vermeld staat waarmee hij de tijdrit begon.

Voorbeeld: een ploe,gleider start de tijdrit met 6 renners en de uitkomst van zijn optelling van de cijfers op de weg bedraagt 17.
Hij zoekt nu het getal 17 in de eerste kolom en ziet op dezelfde hoogte, rechts daarvan in kolom 6 (van 6 renners) het getal 595. Dit is dan de gemiddelde waarde en wordt even genoteerd. Wanneer ook van de andere ploegen deze gemiddelde waarden bekend zijn geworden, dan is de ploeg met de hoogste waarde de winnaar van deze tijdrit en ontvangt frs.50,- plus 10 punten op de lijst “Groene trui-klassement”. De tweede ploeg krijgt frs. 40,plus 8 punten, de derde ploeg frs. 30,- en 6 punten, de vierde frs. 20,- en 4 punten en de ploeg die de laagste gemiddelde waarde
behaalde ontvangt frs. 10,- en 2 punten.
Na notering van deze punten kan men weer zien, wie nu de groene trui veroverd heeft. Deze ploeg ontvangt daarvoor een extra premie van frs. 50,-.

Berg-etappe

In de derde, vierde en vijfde etappe leidt de weg over bergen, hier vorderen de renners dus slechts moeizaam. Op de vakken waarop een berg staat afgebeeld, mag door een renner slechts de helft van het gegooide aantal ogen verplaatst worden. Oneven getallen worden naar boven afgerond.

Voorbeeld: men werpt 5 ogen, dan wordt de renner 3 plaatsen verzet. Staat men op de laatste berg van een traject en men krijgt dan een ‘beurt, dan wordt weer het volle aantal ogen verplaatst.

Einde Tour

Het einde van de zesde etappe verloopt op dezelfde manier als het einde van de, andere etappes, echter de renner die nu de ‘gele trui verovert (of behoudt) is de winnaar van de Tour en ontvangt nu geen premie van frs. 40,- maar frs. 100,-.
Hoe men nu verder de uitslagen wil vaststellen, hangt af van de methode waarop men dit “Tour de France-spel” wil spelen.

Drie methoden om te spelen

u kunt “Tour de France” op drie manieren spelen. Het hangt er van af, of U veel of weinig tijd
beschikbaar hebt, of U het spel op eenvoudige wijze wilt spelen of met alle bijzonderheden die er eigenlijk bij horen. Deze drie methoden worden genoemd:

1. Voor Nieuwelingen, de eenvoudigste vorm.
2. Voor Amateurs, voor iets meer gevorderden.
3. Voor Professionals, de Tour in zijn meest volledige vorm.

Nieuwelingen

Dit is de snelste en eenvoudigste methode, ook geschikt voor kinderen. Hierbij wordt uitsluitend gespeeld voor het “Gele trui-klassement”. Er wordt géén geld gebruikt en het Groene trui-klassement wordt niet bijgehouden. De anders vrij lange speeltijd wordt hierdoor aanmerkelijk bekort. Aan het eind van iedere etappe worden alleen de punten voor het “Gele trui-klassement” genoteerd en de betreffende renner ontvangt de gele trui.
Winnaar van de Tour is degene, die aan ‘t einde de gele trui verovert.

Amateurs

Bij deze methode wordt ook geen geld gebruikt (boetes en premies vervallen dus). Doch voor beide klassementen worden de punten steeds genoteerd, dus gele en groene trui spelen hierbij mee. In beide klassementen krijgt men aan het einde der Tour een winnaar.

Professionals

Dit is het Tour de France-spel in zijn mooiste en meest volledige vorm. Hierbij wordt gebruikt: Het Gele trui-klassement, het Groene trui-klassement en verzorgt de Bank alle geldzaken als startgelden, premies, boetes enz. Deze speelwijze vergt meer tijd dan. de beide vorige en zal ongeveer 2 à 3 uur duren.
Indien minder tijd beschikbaar is en men wil het toch graag op deze wijze spelen, dan kan men ook heel goed bij de tweede of derde etappe starten.
Bij de Professionals is diegene winnaar, die aan het einde der Tour het meeste geld verdiend heeft.

TABEL voor èlke Etappe-Finish en Tijdrit

1. Gele Trui-klassement
Dit zijn de geldprijzen en punten bij volgorde van aankomst der renners:
no. 1     10 punten + Frs.50
no. 2    8 punten     + Frs. 40
no. 3     6 punten     + Frs. 30
no. 4     4 punten     + Frs. 20
no. 5     2 punten     + Frs. 10

De gele trui is bestemd voor de renner, die de meeste punten op zijn naam heeft. Bok elke start in de gele trui

krijgt men een extra premie van Frs. 50. Aan het einde van de 6e etappe een dubbele premie dus Frs. 100.

2.. Groene Trui-klassement

Prijzen voor de volgorde der ploegen., Deze volgorde wordt bekend na telling van de rose cijfers op de

wegvakken die door elke ploeg bezet worden;
no. 1     10 punten     + Frs.50
no. 2     8 punten     + Frs. 40
no. 3     6 punten     + Frs. 30
no. 4     4 punten     + Frs. 20
no. 5     2 punten     + Frs. 10

De groene trui is bestemd voor ploeg met de meeste punten. Bij elke start in de groene trui krijgt men een

extra premie van Frs. 50. Aan het einde van de 6e etappe een dubbele premie dus Frs. 100.

3. Tijdrit
Bij het einde der tijdrit worden de behaalde punten op de wegcirkels geteld en omgerekend volgens de tabel
(z.o.z.).
Aan de hand van de uitkomst daarvan kan men dan de volgorde der ploegen vaststellen.
Dan vindt de prijsuitreiking plaats voor het Groene Trui-klassement. Zie tabel punt 2.

4. GELE TRUI-KLASSEMENT Elke ploegleider heeft een lijst nodig naar dit voorbeeld:

homas1

Voorbeeld (5) : Deze lijst geldt dus bijvoorbeeld voor de ploeg met de rode renners.
Wint nu een rode pion met gele kop een etappe, dan vult de ploegleider van ploeg Rood in de ‘kolom “Geel” 10 punten in, en zo verder van elke renner het eventu,eel behaalde aantal punten onder zijn naam. Voor puntenverd. zie bovenaan links.

6. GROENE TRUI-KLASSEMENT Bij het spelen is één lijst nodig van dit model:

homas2

7. Voorbeeld: U neemt met 5 renners deel aan de tijdrit en eindigt op weg-cirkels waarvan de groene cijfers samengeteld 24 zijn. U kijkt nu in de eerste kolom bij 24 en ziet op dezelfde hoogte in de kolom ,,5 renners” het getal 1008. Dit is Uw gemiddelde waarde. Wie daarin het hoogste bereikt krijgt de eerste prijs van het Groene Trui-klassement, en zo vervolgens. Voor een overzicht van alle punten en prijzen zie ommezijde.

homas3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.